Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Degarnalenwinkel.nl

1. Omvang

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen tussen Degarnalenwinkel.nl, Dorpsstraat 23, 2825BM Te Berkenwoude, Nederland en zijn klanten via de online shop www.degrarnalenwinkel.nl.

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten

Bestelproces

Degarnalenwinkel.nl biedt zijn klanten een groot aanbod voor alle zaken omtrent Siergarnalen en andere aquarium bewoners. Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, afmetingen of smaak. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.
Door het klikken op het winkelwagen icoon, in de rechter bovenhoek van de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.
Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de Bestelling verzenden knop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet geregistreerd is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te regisreren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie invullen op de volgende pagina.
Door vervolgens te klikken op de knop Verder, komt de klant bij het Overzicht. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de BTW) en details over de verzending en de kosten.
De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

Afsluiten van overeenkomsten

De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met degarnalenwinkel.nl wordt alleen bevestigd als degarnalenwinkel.nl de bestelde producten naar de klant verzendt en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).

Afsluiten van overeenkomsten bij vooruitbetaling

Afwijkend komt bij de keus voor vooruitbetaling een contract al tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door degarnalenwinkel.nl. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de rekening vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op onze rekening. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op onze rekening wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

3. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.

4. Verzending

Tenzij anders vermeld in de verzendbevestiging, is de verwachte levertijd 1-3 dagen.
In het geval dat de bestelde producten niet op voorraad zijn kan degarnalenwinkel.nl , op eigen kosten, de bestelling in delen bezorgen gegeven dat dit acceptabel is voor de klant.
In het geval dat degarnalenwinkel.nl niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan degarnalenwinkel.nl zijn geleverd door eigen leveranciers, mag degarnalenwinkel.nl zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal degarnalenwinkel.nl de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal degarnalenwinkel.nl het betaalde bedrag terugstorten naar de klant. Echter zullen wij dit zoveel als mogelijk voorkomen door de voorraad en de website www.degarnalenwinkel.nl zoveelmogelijk op elkaar af te stemmen.
In het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet contact worden opgenomen met de degarnalenwinkel.nl klantenservice. Als resultaat heeft degarnalenwinkel.nl de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het transport, zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de klant.

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van degarnalenwinkel.nl totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar, is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van degarnalenwinkel.nl niet toegestaan.

6. Herroepingsrecht

Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien dagen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de uitzonderingen van annuleringsrecht. Als klanten nog andere vragen hebben over annulering, kunnen ze contact opnemen met degarnalenwinkel.nl


Herroepingsrecht

U heeft het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat u of een andere door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (degarnalenwinkel.nl) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over uw annulering van de overeenkomst informeren. U kunt hiervoor ook het bijgevoegde Herroepingsformulier gebruiken.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat u de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Gevolg van herroeping

Als u de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, exclusief verzendkosten , onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk), als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben.

U heeft de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, naar ons teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft retour heeft gezonden.

Retouradres:

Degarnalenwinkel
Dorpsstraat 23
2825 BM Berkenwoude

Wilt u een artikel of pakket retourneren? Dan vragen wij u binnen de termijn van veertien dagen contact op te nemen met onze klantenservice om de bovengenoemde instructies voor de retourzending aan te vragen.

U bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan u te wijten is. U mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.

Einde van de herroepingsvoorwaarden

Uitzonderingen van herroepingsrecht
Het herroepingsrecht gaat niet op in geval van de verzending van: goederen die niet vooraf worden geproduceerd en de individuele selectie of de vaststelling door de consument belangrijk is voor de productie van de goederen, of goederen die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn gericht. Goederen die snel bederven, dit is inclusief levende dieren (vissen en garnalen).
goederen die na levering onafscheidelijk gemengd zijn met andere goederen.

Herroepingsformulier

Model voor herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt annuleren, stuur dan dit formulier ingevuld terug)

"Aan Degarnalenwinkel.nl, Dorpsstraat 23, 2825BM te Berkenwoude, Nederland, klantenservice@degarnalenwinkel.nl
”Hierbij bevestig(en) ik/wij (*) dat mijn/onze (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
Klantnummer:
Ordernummer:
Besteld op (*) / ontvangen op (*):
Naam van de persoon / consument(en):
Adres van de persoon / consument(en):
Handtekening van de Consument (bij de melding op het papier)
Datum
_______________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7. Garantie en aansprakelijkheid

De wettelijke garantie is van toepassing op de producten die u bij degarnalenwinkel.nl koopt. Dit houdt in dat u als consument recht heeft op een deugdelijk product. Het product is of doet wat u als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Wanneer er een aanvullende productgarantie van toepassing is, vermelden wij dit in de omschrijving op de specifieke productpagina.

8. Betaalmethoden.

Goederen kunnen worden betaald met Vooruitbetaling, Paypal of betalen bij afhalen in de winkel. Degarnalenwinkel.nl heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren.

Vooruitbetaling

Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door degarnalenwinkel.nl is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd.Tevens bieden we de mogelijkheid direkt te betaken via PayPal of betaalverzoekvanuit onze kant.

Meer informatie over de vooruitbetaling, vindt u hier.

Bankgegevens:

Degarnalenwinkel.nl
Mw A. Kruythoff - Krijgsman

Bank: ING Bank N.V.
Plaats: Berkenwoude
IBAN: NL 42 INGB 0660273705
SWIFT (BIC): INGBNL2A

9. Marketing & klantcommunicatie

Als de klant een overeenkomst aangaat met degarnalenwinkel.nl en een electronisch mailadres specificeert (e-mail), heeft degarnalenwinkel.nl het recht dit electronische mailadres (e-mailadres) van de klant te gebruiken voor direct marketing van haar eigen gelijke producten of diensten te gebruiken, als de klant hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt ten tijde van het verzamelen hiervan. De klant heeft altijd en te aller tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van het electronische postadres (e-mailadres) door het sturen van een communicatie naar klantenservice@degarnalenwinkel.nl, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn buiten de gebruikelijke transmissiekosten.

10. Identiteit van de contracterende partij

Degarnalenwinkel.nl (onderdeel van Aqua-barn.nl)
Dhr. R. Krijgsman en Mw A. Kruythoff - Krijgsman
Dorpsstraat 23, 2825BM, Berkenwoude

KVK nummer: 74219154
BTW nummer: NL 859813939B01(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Bitcoin
© 2020 - 2021 degarnalenwinkel.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel